Za mc luty 2018 r. opłaty za obiady można dokonywać:

od 12 do 15 lutego 2018 – u intendenta szkoły

12 luty w godzinach 07.00 - 17.00,

13 - 15 luty w godzinach 06.30- 14.30,

od 1 do 5 lutego włącznie – na konto szkoły.

Kwota za luty 2018 wynosi :

35,10 zł (13 obiadów x 2,70 = 35,10 zł)

Brak wpłaty w terminie spowoduje, że dziecko od następnego dnia nie będzie mogło korzystać z obiadów.

Nr konta bankowego dla wpłat za obiady:

47 1440 1026 0000 0000 1253 5748

W tytule przelewu należy podać:

imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok, za który wnoszona jest opłata.

Przykład opisu przelewu:

Jan Nowak klasa Ia, obiady II/2018

Na konto prosimy wpłacać tylko wymagane w danym miesiącu kwoty. Nie można samodzielnie dokonywać odpisów i zaokrąglać wpłacanych kwot. Wszystkie zaległości lub odliczenia w płatnościach należy uzgadniać telefonicznie lub osobiście z intendentem szkoły (pok. nr 9). Rezygnację z obiadów należy zgłaszać intendentowi szkoły.

Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki określa Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

opracowała: Małgorzata Gapińska