Historia szkoły wiąże się z gdyńską dzielnicą Witomino, przepięknie położoną wśród lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W połowie lat sześćdziesiątych Witomino rozrastało się w bardzo szybkim tempie. Do nowych osiedli wprowadzali się przede wszystkim ludzie młodzi, rodziny z małymi dziećmi. Szybko okazało się, że zlokalizowana przy ulicy Stawnej Szkoła Podstawowa Nr 12 i jej filia przy ulicy Uczniowskiej nie wystarczają dla dynamicznie rozwijającej się dzielnicy. Powstała konieczność utworzenia nowej placówki oświatowej na Witominie. 1 września 1967 roku władze miasta powołały do życia Szkołę Podstawową Nr 35. Pierwszym kierownikiem został mianowany mgr Sylwester Wiśniewski.


W bezpośrednim sąsiedztwie filii "Dwunastki", gdzie przez rok funkcjonowała nowo powstała placówka, rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły. Prace trwały 1,5 roku. 1 września 1968 roku oddano do użytku dwupiętrowy gmach. Szkoła przejęła także parterowy budynek zwany "małą szkołą" w odróżnieniu od nowej "dużej szkoły". Przeznaczony początkowo do rozbiórki służył jeszczeprzez wiele lat, szybko bowiem okazało się, że nowy gmach jest zbyt mały, aby pomieścić wszystkie dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu; na Witominie przybywało mieszkańców. Aż do roku 1998 uczyli się w nim uczniowie klas 0 - III.


W roku szkolnym 1969/70 zaczęła funkcjonować sala gimnastyczna.


9 maja 1971 roku uroczyście zainaugurowano działalność pierwszej w Gdyni szkolnej Izby Pamięci Narodowej prezentującej materiały dotyczące II wojny światowej.


Rok 1976 zapisał się w historii szkoły podniosłą uroczystością nadania imienia. 6 majana wniosek Rady Pedagogicznej, za zgodą władz miejskich szkoła otrzymała imię jednego z zasłużonych ludzi morza - kapitana Stanisława Kosko. Jego żona, dr Jadwiga Titz-Kosko odsłoniła tablicę pamiątkową i na wiele lat, aż do chwili śmierci, pozostała naszym najwierniejszym przyjacielem. Tego samego dnia został szkole przekazany sztandar, który ufundowały Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu przez lata współpracujące z naszą placówką.


W dziesiątym roku działalnościszkoła liczyła 27 oddziałów, do których uczęszczało 829 uczniów.


Lata siedemdziesiąte przyniosły pierwsze kontakty zagraniczne. Nawiązano wtedy trwającą kilka lat wymianę ze Szkołą Podstawową Nr 20 w Braszowie w Rumunii. Potem, pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych nasi uczniowie wyjeżdżali do Kotki i Leningradu.


31 sierpnia 1986 roku odszedł na emeryturę długoletni dyrektor szkoły mgr Sylwester Wiśniewski. Jego miejsce zajęła mgr Mirosława Kondracka, która kieruje placówką do dnia dzisiejszego.


Rejon szkoły przez wiele lat obejmował dzielnicę Chwarzno. Rozbudowujące się osiedle domków jednorodzinnych spowodowało napływ nowych uczniów. Budynki "małej" i "dużej" szkoły zaczęły pękać w szwach. Lekcje rozpoczynały się o godzinie 7:30, a kończyły po siedemnastej. Dzieci z Chwarzna dojeżdżały na Witomino autobusami komunikacji miejskiej. W trosce o ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły i komfort nauki dyrekcja podjęła starania na rzecz powstania filii szkoły, w której uczyłyby się dzieci z Chwarzna na poziomie klas 0 - III. 29 września 1989 roku dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i wręczenia aktu powołania Filii Szkoły Podstawowej Nr 35. Placówka funkcjonowała do 1998 roku, kiedy to na miejscu prowizorycznego baraku rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej Nr 48.


Lata dziewięćdziesiąte przyniosły dalszy rozwój szkoły. W 1991 roku powołano Radę Szkoły, otwarto salę komputerową, która sukcesywnie jest modernizowana, zaktywizował swoją działalność samorząd uczniowski, wprowadzono wiele innowacji w zakresie nauczania i funkcjonowania placówki, po kilkunastoletniej przerwie wznowił swoją działalność sklepik szkolny.


We wrześniu 1993 roku oddano do użytku szatnię i pomieszczenia magazynowe, które znajdują się w części piwnicznej budowanej sporym wysiłkiem przez lata auli szkolnej. Zainicjowana w 1988 roku inwestycja zakończyła się w roku trzydziestolecia szkoły, kiedy to podczas uroczystości z udziałem władz miejskich i innych zaproszonych gości została oddana do użytku uczniom.


Planowo, w miarę możliwości finansowych, przeprowadzane są remonty, których wymaga starzejący się budynek szkoły. Podczas wielkiej uroczystości pod hasłem "Imieniny na urodziny" przygotowanej z okazji trzydziestopięciolecia szkoły mogliśmy pochwalić się piękną, wyremontowaną salą gimnastyczną, a na rozpoczęcie roku szkolnego 2003/2004 jej odnowionym zapleczem.


W wyniku wprowadzonej w roku szkolnym 1997/98 reformy szkolnictwa nie zmienił się status szkoły. W naszej placówce wiedzę na poziomie podstawowym zdobywają w przyjaznych warunkach uczniowie klas 0 - VI. Niewielka liczba uczniów pozwala na stworzenie kameralnej atmosfery, w której nikt nie pozostaje anonimowy. Odnosimy kolejne sukcesy. Zostaliśmy wyróżnieni w ogólnopolskiej akcji "Czytamy dzieciom", uzyskaliśmy certyfikat "Szkoły z klasą", którym mogą się poszczycić nieliczne placówki w naszym regionie. Z nadzieją patrzymy w przyszłość.

 

Opracowała: Barbara Bogiel