Dyrektor Szkoły mgr inż Janina Ostałowska
Wicedyrektor Szkoły mgr Agnieszka Kilichowska
Księgowa Krystyna Kruszewska
Sekretarka Anna Górczyńska
Kadrowa mgr Bożena Kelsh
Kierownik administracyjno-gospodarczy mgr Małgorzata Miotk
Administrator Ochrony Danych Osobowych mgr inż Janina Ostałowska
Administrator Ochrony Informacji mgr Bożena Kelsh