1.

2 i 3 listopada 2017r.

czwartek, piątek
2.

30 kwietnia 2018r.

poniedziałek
3.

2 i 4 maja 2018r.

środa, piątek
4.

1 czerwca 2018r.

piątek, po Bożym Ciele